Obsah

Vybavenost


Občanská obslužnost a vybavenost

JednotaObec má autobusové spojení s okolím, které je využíváno k cestám do práce, školy i k lékaři. Při současném stavu se jeví jako standardní. V každé části jsou prodejny smíšeného zboží zajišťovány družstvem Jednota a soukromými prodejci. Jsou zde také pohostinství v nově rekonstruovaných objektech v majetku obce, provozované nájemci. Zvlášť vydařeným zařízením je provozovna v Lipenci a KD v Lipně, které jsou bezbariérově řešeny.

Základní školaV Lipenci je Základní škola jejímž zřizovatelem je obec. Škola je devítiletá, plně organizovaná a v posledním období se dostala do povědomí svou dobrou úrovní. Je posazena do pěkného prostředí s velmi dobrým zázemím. Investice do školního zařízení jdou řádově do statisíců a srovnatelnost s ostatními zařízeními tohoto druhu je zcela jasná. Na škole se vyučuje anglický a německý jazyk. Funguje tu několik kroužků jako například dramatický, výtvarný, sportovní …., které naplňují mimoškolní činnost dětí. Žáci se účastní spousty různých olympiád v matematice, zeměpisu a jiných rozličných oborech, kde dosahují pěkných , ne-li vynikajících výsledků. Škola zajišťuje plavecký výcvik, návštěvy divadel, kin a knihoven. O činnosti školy se mohou rodiče, ale i ostatní občané informovat na dni otevřených dveří pořádaných v lednu nebo na webových stránkách školy www.zs-lipenec.edupage.org.

Základní škola v Lipenci není uzavřena ani dětem, které trpí dislexií, disgrafií nebo lehkou mozkovou disfunkcí. Pro tyto integrované žáky je vypracován zvláštní výukový program a spolupráce s psychologem. Při škole je otevřena denně školní družina.

V obci se mimo jiné zlepšil stav místních komunikací , v Lipně se nově zhotovila vesnici protínající silnice, v Drahomyšli se vybudovaly chodníky po obou stranách hlavní silnice, čímž se zvýšila bezpečnost chodců. Totéž se již vybudovalo v Lipenci. V Lipně se chodníky opravily na bezbariérové. Po stávajících nikdo nechodil z důvodů velkých schodů mezi blátivými vjezdy.

Obec s pomocí pověřených pracovníků se stará o hřbitovy v Lipně a v Lipenci. Hřbitov v Lipenci doznal za minulý rok velkých změn. Spadlá zeď se nově postavila, udělal se pořádek s opuštěnými hroby, vzniklo místo rozptylu, parkoviště, příjezdová cesta. V Lipně se opravil celý vstup na hřbitov.

Z dalších služeb v obci stojí za zmínku vodovodní řády a čistička odpadních vod, odvoz odpadků firmami PEDERSEN, PATOK a Vrbičkou. Do obce zajíždějí také různí prodejci rozličného zboží od kuřat až po všudypřítomné textilní trhovce.

PrvňáčciVětšina činností je zastřešena prací obecního úřadu. Mimo tuto práci, která je jasně daná nutno přičíst společenské akce, jako je vítání nových občánků obce, prvňáčků, návštěvy občanů, kteří slaví životní jubilea, samozřejmě s malou pozorností, a jiné události, při kterých asistují obětaví spoluobčané. Jedná se o tyto akce - Mikulášská zábava nebo Maškarní ples, branný den, vodní hrátky, sportovní turnaje.