Obsah

Zaměstnanost


Zaměstnanost a pracovní příležitosti

Vedle tradičních zemědělských podniků jako je TUFA, AGRO, jsou zde řemeslníci: elektrikář Arnošt Polcar, J a M komplet z Lipence, která se zabývá topenářskými a instalatérskými pracemi, obklady a rekonstrukcí bytových prostor. K výčtu textilního oboru patří soukromá švadlena (krejčová).

Mezi občany jsou rozšířená řemesla stavební, která prezentují buď jako firmy, nebo jako jednotliví živnostníci.

Nemůžeme zapomenout ani na zaměstnávání veřejně prospěšných pracovníků u obecního úřadu, kteří zajišťují úklid veřejného prostranství a průběžnou péči o zeleň v obci. Ostatní občané v produktivním věku dojíždějí za prací do okolních měst a obcí.