Obsah

O obci


(Lipno, Lipenec a Drahomyšl)

Obec Lipno sestává ze tří částí Lipna, Lipence a Drahomyšle. Tento samostatný územní právní celek se utvořil roku 1990 rozdělením MNV Tuchořice, Liběšice a Lipno. V obci Lipno sídlí i Obecní úřad v č.p. 14. Jelikož obec leží na pomyslném průsečíku měst Žatce, Postoloprt a Loun jsou s těmito městy spojeny cesty občanů za zaměstnáním, zdravotní péčí, nákupy, ale i zábavou. Obec Lipno spadá do správní oblasti Městského úřadu Žatec.

Mapa-červená

Z dnešního života obce se dá uvést struktura obyvatel, zaměstnanosti, občanská obslužnost, kulturní a sportovní vyžití.

Lipno se svými částmi má kolem 540 stálých obyvatel. Věkově jsou rozděleni asi třetinově, třetina dětí do 18 let, třetina osoby produktivního věku a třetina lidí starých.. Počet obyvatel se zvyšuje v letním období, kdy do obce přijíždějí lidé z měst, kteří zde vlastní rekreační objekty. Jsou bráni jako oživení vesnice a pohlíží se na ně jako na zdejší, se všemi právy a povinnostmi k obci. Ne vždy to však každý chápe.