Obsah

Památky a turistika


Krajina


 

Památky


Drahomysl-kulturaUprostřed obce při průjezdní silnici se zachoval barokní hospodářský areál se zámkem, přestavěným ve 2. pol. 17. stol. z gotické tvrze. Stavby areálu doplnila r. 1709 sýpka a 1720 chlévy, obojí postavené podle návrhu P. I. Bayera. Areál zámku v majetku Kolovratů, později Kaplířů ze Sulevic a následně Schwarzenberků byl původně obklopen parkem. Zákon pamatuje v obci s památkovou ochranou na celý areál zámku - domu č.p. 1 (kromě vlastního zámku požívá ochrany také sýpka, správní objekt, sušárna chmele, stodoly, chlév a zahrada). V obci je i malá kaplička.

Obec Lipno najdete podobně jako sousední Lipenec v údolí říčky Hasiny. Je zde vybudována naučná stezka, která ukazuje profily vápencového terénu a odkrývá tak historii kraje i z dob, kdy zde ještě bylo moře.