Obsah

https://koronavirus.mzcr.cz/ odkaz na veškeré informace ohledně koronaviru na Ministerstvu zdravotnicví ČR

Jsme v tom společně! zde k nahlédnutí

COVID-19-senioři zde k nahlédnutí

Informace k uzavření škol MŠMT zde k nahlédnutí

Usnesení vlády - vyhlášení nouzového stavu  zde k nahlédnutí

Usnesení vlády ČR - zákaz vstupu cizinců zde k nahlédnutí

Usnesení vlády ČR - kultura, stravovací služby, poskytovatelé dalších služeb zde k nahlédnutí

Usnesení vlády ČR - zákaz mezinárodní dopravy zde k nahlédnutí

Usnesení vlády ČR - zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů ve škole zde k nahlédnutí

Usnesení vlády ČR - zákaz maloobchodního prodeje a prodej služeb v provozovnách zde k nahlédnutí

Nařízení vlády ze dne 15.3.2020 o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy ČR k plnění úkolů Policie ČR v souvislosti s epidemií viru SARS-Co-V-2 zde k nahlédnutí

Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření zde k nahlédnutí

Usnesení vlády ČR - omezený provoz orgánů veřejné moci a správních orgánů zde k nahlédnutí

Usnesení vlády ČR - úprava nařízení maloobchodního prodeje zde k nahlédnutí

Usnesení vlády ČR - sociální služby zde k nahlédnutí

Usnesení vlády ČR - zákaz prodeje ubytovacích služeb zde k nahlédnutí

Omezení provozu Obecního úřadu Lipno zde k nahlédnutí

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - zákaz přítomnosti občanů pod 65 let v prodejnách potravin, hyg. 

zboží, kosmetiky, lékárnách v době mezi 10-12 hod. zde k nahlédnutí

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - nová nákupní doba pro seniory zde k nahlédnutí

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - vyčlenění prodejní doby pro seniory zde k nahlédnutí

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - omezení maloobchodního prodeje zde k nahlédnutí

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - prodloužení omezení činnosti zde k nahlédnutí

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnicví - volný pohyb osob na území ČR zde k nahlédnutí

Zápis z tiskové konference Krizového štábu Ústeckého kraje dne 26.3.2020 zde k nahlédnutí

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - výjímky z uzavření obchodů zde k nahlédnutí

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - prodloužení nařízení omezeného provozu zde k nahlédnutí

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - prodloužní omezení pohybu osob zde k nahlédnutí

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - prodloužení zákazu maloobchodního prodeje zde k nahlédnutí

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - nošení ochranných prostředků dýchacích cest zde k nahlédnutí